Бажанов В. А. Возможен ли синтез натурализма и антинатурализма? // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 3. С. 6-16.