Грифцова, И. Н., & Козлова, Н. Ю. (2021). Риторика науки: проблема статуса. Эпистемология и философия науки, 58(2), 132-150. https://doi.org/10.5840/eps202158233