Бажанов, В. А., & Кудряшова, Е. В. (2018). МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. Эпистемология и философия науки, 55(3), 211-217. извлечено от https://journal.iphras.ru/article/view/2072