[1]
Головин, А.А. 2020. Наука как призвание и профессия. Герменевтика и рефлексия. Эпистемология и философия науки. 57, 3 (дек. 2020), 190-200. DOI:https://doi.org/10.5840/eps202057350.